voopoo ระเหย แปลงเป็นไอ 88ละอองลอยที่เกิดขึ้นมา

voopoo
voopoo

ระเหย แปลงเป็นไอ voopoo 88ละอองลอยที่เกิดขึ้นมาจากสินค้าชิ้นเดียวที่ผ่านการตรวจสอบโดย Herrington รวมทั้ง Myers (2015) พบว่

ามีสารประกอบมากขึ้นอีก voopoo 18 ประเภทที่เจอใน สารละลาย สารที่กำหนดในของเหลวรวมทั้งยาสูบกระแสไฟฟ้า ดังเช่นว่า นิโคติน, ตัวท าละลาย (PG และก็กลีเซ อรอคอยล), ไนโตรซามีนเฉพาะยาสูบ (TSNAs) อัลดีไฮด์โลหะ สารประกอบอินทรีย์ระเหย (volatile organic compounds: VOCs) สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน อัลคาลอยด์ ยาสูบแล้วก็สารเสพติด การค้นคว้าที่ทวนจำนวนมากได้ประเมินนิโคตินและก็สิ่งปลอมปน ในของเหลวเป็นต้นว่า TSNAs แล้วก็สิ่งสกปรกที่เกี่ยวเนื่องกับนิโคตินในระหว่างที่การเรียนรู้อื่นๆได้ เน้นไปที่การกำหนดสารเคมีที่บางทีอาจทำให้เป็นอันตรายในละออง อาทิเช่น คาร์บอนิลสารประกอบ VOCs, TSNAs โลหะและก็ซิลิเกต สารเคมีต่างๆรวมทั้งอนุภาค ultrafine ที่รู้จักกันว่าเป็นพิษสารก่อ โรคมะเร็งแล้วก็ / หรือท าให้กำเนิดโรคระบบทางเท้าหายใจและก็การเต้นของชีพจรมีการกำหนดในละออง ยาสูบกระแสไฟฟ้าตลับน้ำหมึกของเหลวเพิ่มเติมแล้วก็การปลดปล่อยสภาพแวดล้อม TSNAs ที่กำหนด, อัลดีไฮด์, โลหะ, VOCs, สารประกอบฟีนอลิก, (phenolic compounds) PAHs รวมทั้งอัลคาลอยด์(tobacco alkaloids) ของยาสูบเป็นส่วนประกอบที่อันตรายหรือบางทีอาจก่อให้เกิดอันตรายและก็มีโอกาสเสี่ยงต่อ สุขภาพโดยธรรมดา89 งานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยของ Dr. Paul Melstrom รวมทั้งแผนกจาก CDC อเมริกา ที่ท าการทดสอบในห้องปิดขนาด 52.6 ตำรวจมัธยม โดยในห้องมีคนดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้า 3 คนนั่งผสมกับ คนไม่ดูดบุหรี่ 6 คน รวมทั้งให้คนดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้าตรงเวลา 2 ชั่วโมง ต่อจากนั้นท าการประเมินค่า PM 2.5 รวมทั้งฝุ่นผงขนาดที่เล็กมากยิ่งกว่า (ultrafine particle) รวมถึงจำนวนนิโคตินกลางอากาศ เสื้อผ้าและก็ฝาผนัง การเรียนรู้พบว่า ยาสูบกระแสไฟฟ้าชนิดเป็น tank เพิ่มเติมน้ ายา จะ ก่อเกิดฝุ่นละอองพิษ PM 2.5 ในห้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สูงสุดถึง 19,972 มคกรัม/มิลลิลิตร (โดยค่าถัวเฉลี่ย ตลอดเวลาที่ทดสอบพอๆกับ 1,454 มคกรัม /มิลลิลิตร) ส่วนยาสูบกระแสไฟฟ้าจำพวกแท่งแบบใช้ครั้งเดียว หรือ disposable e-cigarettes ท าให้กำเนิดฝุ่นผงพิษ PM 2.5 สูงสุดถึง 19,961 มคกรัม/มิลลิลิตร (โดยค่าถัวเฉลี่ยตลอดเวลาที่ทดสอบพอๆกับ 788 มคกรัม /มิลลิลิตร) ยิ่งกว่านั้นยังเจอ ยาสูบกระแสไฟฟ้ามีสารนิโคตินสูง ตรวจเจอจำนวนนิโคตินในกรุ๊ปที่มิได้ดูดบุหรี่ที่อยู่ในห้องในเวลาที่ มีการดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้าสูงมากขึ้นเกือบจะ 180 เท่าจากค่าธรรมดาก่อนเริ่มทดสอบ แล้วก็เจอสารนิโคติน หลงเหลือตามฝาห้อง พื้นของห้อง ประตู ภายหลังดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้าเสร็จแล้ว สูงมากขึ้นกว่า 10 เท่า เทียบกับก่อนมีการดูด จากข้อมูลที่ได้พิสูจน์ถึงพิษภัยของบุหรี่กระแสไฟฟ้าทั้งยังต่อตัวผู้ดูดเองรวมทั้ง คนที่อยู่รอบข้าง ย้ าวัยรุ่นไม่สมควรทดสอบ ผู้ที่ดูดอยู่แล้วน่าจะเลิกเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แล้วก็ยาสูบ กระแสไฟฟ้าไม่ใช่หนทางของการเลิกยาสูบ…

Published
Categorized as voopoo Tagged